Leczenie lekomanii, czyli uzależnienia od leków

Ośrodek Leczenia Uzależnień Aurora w Poznaniu oferuje kompleksową opiekę medyczną i terapeutyczną dla osób zmagających się z uzależnieniem od leków. Nasza placówka zapewnia profesjonalną diagnozę, terapię indywidualną i grupową, a także wsparcie medyczne i psychologiczne. Nasz zespół doświadczonych specjalistów zapewnia indywidualne podejście do każdego pacjenta, dostosowując terapię do jego potrzeb. W komfortowych warunkach naszego ośrodka otoczeni wsparciem i zrozumieniem pacjenci mają szansę na powrót do zdrowia i poprawę jakości życia.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z uzależnieniem od leków, skontaktuj się z Ośrodkiem Aurora i rozpocznij proces zdrowienia pod okiem doświadczonych terapeutów.

Czym jest Lekomania?

Lekomania, znana również jako uzależnienie od leków, to poważny problem zdrowotny, który wpływa zarówno na ciało, jak i umysł. Uzależnienie od środków farmaceutycznych może wywoływać niepożądane skutki fizyczne i psychiczne, wpływając na procesy metaboliczne w organizmie. Leki takie jak opioidy, benzodiazepiny i barbiturany mogą uzależniać w sposób podobny do narkotyków, dopalaczy czy alkoholu.

Leczenie uzależnień od leków – dla kogo?

Leczenie uzależnień od leków, zwane także terapią lekomanii, jest dedykowane osobom, które zmagają się z nadużywaniem środków farmaceutycznych. Uzależnienie od leków może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Ośrodek Leczenia Uzależnień Aurora w Poznaniu oferuje pomoc zarówno dla pacjentów, którzy świadomie szukają wsparcia, jak i dla tych, którzy potrzebują pomocy w zrozumieniu swojego problemu.

Dla kogo jest terapia lekomanii?

 1. Osoby nadużywające leków przeciwbólowych:
  • Opioidy (np. morfina, fentanyl, tramadol)
  • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, naproksen)
 2. Osoby uzależnione od leków uspokajających i nasennych:
  • Benzodiazepiny (np. diazepam, lorazepam)
  • Barbiturany
  • Inne środki nasenne (np. zolpidem)
 3. Osoby uzależnione od leków stymulujących:
  • Amfetaminy (np. Adderall)
  • Metylfenidat (np. Ritalin)
 4. Osoby uzależnione od leków euforyzujących i dopingujących:
  • Leki stosowane w leczeniu ADHD
  • Substancje zwiększające wydolność fizyczną
 5. Osoby, które odczuwają objawy zespołu abstynencyjnego po odstawieniu leków:
  • Bóle głowy i mięśni
  • Drgawki
  • Bezsenność lub ospałość
  • Lęki i nerwowość
  • Objawy depresyjne
 6. Osoby, które mają trudności z kontrolowaniem dawkowania leków:
  • Przyjmowanie coraz większych dawek leku
  • Samodzielne przedłużanie kuracji przepisanych przez lekarza
  • Nadmierna koncentracja na zdobywaniu leków
 7. Osoby, które doświadczają problemów zdrowotnych lub społecznych związanych z nadużywaniem leków:
  • Zmiany osobowości (obojętność na bodźce zewnętrzne, niskie zdolności psychomotoryczne)
  • Problemy w relacjach rodzinnych i zawodowych
  • Zaniedbywanie obowiązków

Główne Objawy Uzależnienia od Leków

Rozpoznanie uzależnienia od leków bywa trudne, ponieważ osoby uzależnione często nie przyznają się do problemu, a bliscy mogą nie dostrzegać zagrożenia w przyjmowaniu przepisanych medykamentów. Do głównych objawów lekomanii należą:

 • Przyjmowanie coraz większych dawek leku
 • Samodzielne przedłużanie kuracji lekowej
 • Zmiany osobowości (obojętność na bodźce zewnętrzne, niskie zdolności psychomotoryczne)
 • Nadmierna koncentracja na zdobywaniu leków
 • Pojawienie się objawów zespołu abstynencyjnego

Zespół Abstynencyjny podczas detoksykacji polekowej

Samodzielne odstawienie leków jest trudne z powodu objawów zespołu abstynencyjnego, które mogą pojawić się już po 10-48 godzinach od ostatniej dawki. Objawy te mogą obejmować bóle głowy, mięśni, drgawki, zawroty głowy, a także objawy psychiczne, takie jak lęki, nerwowość, bezsenność, płaczliwość oraz objawy depresyjne.

Wzory zachowań u osób uzależnionych od leków

Osoby uzależnione mogą wykazywać pewne wzory zachowań, które wskazują na lekomanię, takie jak:

 • Sięganie po leki bez wskazań medycznych
 • Zwiększanie dawek przyjmowanych leków
 • Przyjmowanie leków po ustąpieniu objawów choroby
 • Umawianie wizyt u wielu specjalistów w celu zdobycia recept
 • Mieszanie kilku leków o podobnym działaniu
 • Lęk przed wyczerpaniem zapasu leków
 • Częste wizyty w gabinetach lekarskich

Leczenie Uzależnienia od Leków w Ośrodku Aurora w Poznaniu

Jak wygląda terapia uzależnień w Ośrodku Aurora?

Terapia uzależnień od leków odbywa się w ramach pobytu stacjonarnego (całodobowego) lub dziennego. Leczenie składa się z psychoterapii indywidualnej i grupowej, realizowanych z wykorzystaniem technik na bazie psychologii poznawczo-behawioralnej i systemowej, modelu Minnesota, programu 12 kroków i wielu innych profesjonalnych metod i programów terapeutycznych. Dowiedz się, jak dokładnie przebiega terapia uzależnień od leków i leczenie lekomanii w naszej placówce. Już dziś umów się na konsultację z naszym specjalistą w Aurorze!

Leczenie lekomanii w Ośrodku Aurora obejmuje diagnozę, detoksykację, terapię indywidualną i grupową oraz wsparcie psychologiczne. Proces terapii rozpoczyna się od dokładnej diagnozy problemu, po której następuje detoksykacja — stopniowe zmniejszanie dawek leku, co pozwala na bezpieczne oczyszczenie organizmu z substancji uzależniających.

Terapia i Wsparcie

Leczenie uzależnienia od leków w Ośrodku Aurora to wieloetapowy proces, który obejmuje:

 • Motywację do zmian: Pomoc pacjentowi w zrozumieniu i zaakceptowaniu swojego uzależnienia.
 • Detoks lekowy: Stopniowe zmniejszanie dawek przyjmowanych leków.
 • Terapia indywidualna i grupowa: Praca z terapeutą nad zrozumieniem przyczyn uzależnienia i nauką nowych, zdrowych wzorców zachowań.
 • Wsparcie psychologiczne: Pomoc w radzeniu sobie z objawami zespołu abstynencyjnego oraz problemami emocjonalnymi.

Metody Leczenia Lekomanii

W Ośrodku Aurora stosujemy różnorodne modele terapeutyczne, w tym:

 • Model Minnesota: Opracowanie indywidualnej mapy problemu, motywacji do zmiany i strategii pokonania uzależnienia.
 • Model społeczności terapeutycznej: Skupienie się na innych aspektach życia, co pozwala na budowanie właściwych relacji z otoczeniem i zwalczanie objawów zespołu abstynencyjnego.

Jakie są cele terapii uzależnień od leków?

Leczenie uzależnień od leków w Ośrodku Aurora w Poznaniu jest kompleksowym procesem, którego celem jest pełne wsparcie pacjentów na drodze do zdrowia. Terapia składa się z kilku kluczowych etapów, z których każdy ma swoje specyficzne cele i metody działania.

Terapia dla osób uzależnionych od leków obejmuje kilka kluczowych etapów

Diagnoza i zrozumienie problemu

Pierwszym krokiem w terapii uzależnień od leków jest dokładna diagnoza i zrozumienie problemu. Rozpoznanie objawów uzależnienia jest niezbędne, aby skutecznie rozpocząć proces leczenia. W tym etapie terapeuci i lekarze identyfikują charakterystyczne symptomy lekomanii, takie jak przyjmowanie coraz większych dawek leków czy samodzielne przedłużanie kuracji. Kluczowe jest również zrozumienie przyczyn, które doprowadziły do uzależnienia. Dzięki szczegółowemu wywiadowi i analizie historii pacjenta, specjaliści mogą lepiej poznać tło psychologiczne i emocjonalne, które wpływa na zachowania związane z nadużywaniem leków.

Detoksykacja

Kolejnym etapem jest detoksykacja, czyli proces stopniowego zmniejszania dawek leków, co pozwala na bezpieczne oczyszczenie organizmu z substancji uzależniających. Detoks jest prowadzony pod ścisłą kontrolą medyczną, aby złagodzić objawy zespołu abstynencyjnego i zapewnić pacjentowi maksymalne bezpieczeństwo. Celem detoksykacji jest nie tylko fizyczne oczyszczenie, ale także przygotowanie pacjenta do dalszych etapów terapii.

Terapia indywidualna i grupowa

Po detoksykacji następuje kluczowy etap terapii, który obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe. Praca z terapeutą nad zrozumieniem przyczyn uzależnienia pozwala pacjentom na głęboką refleksję nad swoimi zachowaniami i motywacjami. Terapia indywidualna skupia się na personalnych doświadczeniach i potrzebach pacjenta, co umożliwia dostosowanie metod leczenia do konkretnej sytuacji. Z kolei terapia grupowa umożliwia pacjentom wymianę doświadczeń z innymi osobami w podobnej sytuacji, co buduje poczucie wspólnoty i wsparcia. Nauka nowych, zdrowych wzorców zachowań jest kluczowym elementem tego etapu, pomagając pacjentom w rozwijaniu strategii radzenia sobie z pokusami i stresem.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne jest integralną częścią terapii uzależnień od leków. Pomoc w radzeniu sobie z objawami zespołu abstynencyjnego jest niezbędna, aby pacjenci mogli przetrwać trudne momenty bez powrotu do nałogu. Terapeuci pomagają pacjentom rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami, co jest kluczowe dla utrzymania długotrwałej trzeźwości. Techniki relaksacyjne, medytacja oraz inne metody terapeutyczne pomagają w budowaniu zdrowych mechanizmów obronnych.

Reintegracja społeczna

Ostatnim, ale równie ważnym etapem terapii jest reintegracja społeczna. Poprawa relacji z rodziną i bliskimi jest kluczowa dla odbudowy zdrowego środowiska życia. Terapia obejmuje również wsparcie w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pacjenci uczą się, jak na nowo nawiązywać i utrzymywać zdrowe relacje oraz jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami bez uciekania się do leków. Reintegracja społeczna jest procesem długotrwałym, który wymaga zaangażowania zarówno pacjenta, jak i jego otoczenia, ale jest niezbędnym krokiem na drodze do trwałej trzeźwości.

Dlaczego Warto Skorzystać z Leczenia w Aurorze?

Nasz personel medyczny i certyfikowani terapeuci dbają o bezpieczeństwo i komfort pacjentów, oferując dyskretną i skuteczną terapię w komfortowych warunkach.

Leczenie uzależnień od leków w Ośrodku Leczenia Uzależnień Aurora w Poznaniu to kompleksowy i indywidualnie dopasowany proces, który obejmuje diagnozę, detoksykację, terapię indywidualną i grupową, wsparcie psychologiczne oraz reintegrację społeczną. Dzięki holistycznemu podejściu i wsparciu doświadczonych specjalistów, pacjenci mają szansę na pełne wyzdrowienie i powrót do zdrowego, pełnowartościowego życia. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z uzależnieniem od leków, skontaktuj się z Ośrodkiem Aurora i rozpocznij drogę do zdrowia pod okiem ekspertów.

Kiedy skontaktować się z Ośrodkiem Aurora?

Leczenie uzależnień od tabletek – kiedy podjąć?

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zauważył u siebie którykolwiek z wymienionych sygnałów, warto skontaktować się z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Aurora w Poznaniu. Profesjonalna pomoc jest niezbędna, aby skutecznie radzić sobie z lekomanią i wrócić do zdrowego, pełnowartościowego życia. Nie zwlekaj – im szybciej zaczniesz terapię, tym większe masz szanse na pełne wyzdrowienie. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać wsparcie i rozpocząć proces zdrowienia pod okiem doświadczonych specjalistów.

Skorzystanie z terapii jest kluczowe, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu stanu zdrowia i poprawić jakość życia.

Sygnały, że potrzebujesz terapii lekomanii

 1. Przyjmowanie coraz większych dawek leków: Jeśli zauważysz, że regularnie zwiększasz dawki leków, aby osiągnąć ten sam efekt, to może być sygnał uzależnienia.
 2. Samodzielne przedłużanie kuracji: Przedłużanie przyjmowania leków ponad zalecany przez lekarza okres, zwłaszcza bez konsultacji, wskazuje na problem.
 3. Zmiany w zachowaniu i osobowości: Obserwujesz u siebie lub u bliskiej osoby zmiany takie jak obojętność na bodźce zewnętrzne, niskie zdolności psychomotoryczne czy nadmierną koncentrację na zdobywaniu leków.
 4. Objawy zespołu abstynencyjnego: Odczuwanie fizycznych i psychicznych objawów po odstawieniu leków, takich jak bóle głowy, drgawki, lęki, bezsenność czy objawy depresyjne, jest wyraźnym sygnałem uzależnienia.
 5. Nadużywanie leków bez wskazań medycznych: Jeśli zażywasz leki bez wyraźnej potrzeby medycznej, na przykład aby radzić sobie ze stresem czy poprawić nastrój, konieczna jest interwencja.
 6. Częste wizyty u lekarzy i poszukiwanie recept: Umawianie wizyt u wielu specjalistów w celu zdobycia recept, a także częste wizyty w gabinetach lekarskich to klasyczne zachowanie osób uzależnionych.
 7. Mieszanie leków: Przyjmowanie kilku różnych leków o podobnym działaniu, takich jak środki uspokajające czy przeciwbólowe, może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.
 8. Lęk przed brakiem leków: Odczuwanie lęku na myśl o kończących się zapasach leków jest kolejnym sygnałem, że należy szukać pomocy.

Scroll to Top