Leczenie alkoholizmu płatne czy bezpłatne?

Leczenie alkoholizmu płatne czy bezpłatne?

Leczenie alkoholizmu jest długofalowym procesem, który wymaga profesjonalnej pomocy ze strony specjalistów. Samodzielne działania w kierunku utrzymania trzeźwości mogą przynieść odmienny skutek w chwili gdy nastąpi nawrót nałogu o silnej, niepohamowanej chęci spożycia napoju wysokoprocentowego. Walka z głodem alkoholowym może zatem okazać się bezskuteczna. Jakie szanse na leczenie mają osoby cierpiące z powodu tej choroby o podłożu psychicznym i na co mogą liczyć? I wreszcie, czy wybrać leczenie alkoholizmu płatne, czy bezpłatne?

Sprawdź warunki przyjęcia do ośrodka Aurora. Skorzystaj z dowolnej formy kontaktu i zapytaj naszych specjalistów, co obejmuje leczenie i jakie koszty są z tym związane.

Komu przysługuje bezpłatne leczenie alkoholizmu?

Lecznictwo odwykowe reguluje ustawa z 26.10.1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Zgodnie z treścią ustawy, osoba chcąca podjąć się leczenia bezpłatnego, ma do tego pełne prawo, chyba że leczenie alkoholowe dotyczy przymusowego odwyku w ośrodkach terapii uzależnień wydanego przez sąd. Komu przysługuje bezpłatne leczenie alkoholizmu? Osobom nieubezpieczonym, ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia lub osobom pozostającym w gospodarstwie wraz z uzależnionym – współmałżonkom oraz dzieciom określonym przez ustawę jako współuzależnionym.

Cały koszt leczenia osób dotkniętych chorobą alkoholową pokrywa NFZ. Potwierdzenie ubezpieczenia umożliwia szybsze skierowanie chorego na leczenie lub udział w terapii. Konieczność posiadania takich dokumentów nie jest jednak obowiązkowa. Wystarczy, że pacjent okaże dowód tożsamości. Na tej podstawie placówka przyjmująca chorego może zweryfikować czy pacjent widnieje w systemie jako osoba ubezpieczona.

Prawo dopuszcza również osoby nieubezpieczone do skorzystania z kuracji. W takim przypadku odwyk lub terapię pokrywa Ministerstwo Zdrowia.

Leczenie alkoholizmu — płatne czy bezpłatne formy leczenia?

Leczenie alkoholizmu płatne czy bezpłatne przewiduje różne formy rekonwalescencji. W Polsce jest kilka dostępnych metod. Są to:

  • Leczenie ambulatoryjne, które obejmuje diagnostykę, warsztaty grupowe lub konsultacje indywidualne, leczenie za pomocą leków, konsultacje z psychoterapeutą przeznaczoną dla rodzin chorego.
  • Terapia na oddziale szpitala lub w ośrodku leczenia uzależnień przewiduje diagnostykę, programy terapeutyczne, lekarstwa, posiłki oraz spotkania z psychologiem dla rodzin alkoholika.
  • Terapia w formie stacjonarnej zapewnia badania diagnostyczne, programy terapeutyczne, lekarstwa, posiłki oraz konsultacje psychologiczne dla najbliższych pacjenta.

Bezpłatne leczenie alkoholizmu – warunki przyjęcia

Pacjenci są przyjmowani na podstawie okazanego skierowania lekarskiego, które jest ważne przez 14 dni. Chory jest przyjmowany na oddział detoksykacji lub terapii. Przed przystąpieniem, do leczenia na którymś z oddziałów, każdy pacjent musi podpisać zgodę na leczenie. W dniu przyjęcia, chory podlega badaniu alkomatem. W przypadku gdy, oddziały nie posiadają miejsc, ważność skierowania jest automatycznie przedłużana.

W ramach refundacji NFZ pacjent może skorzystać z bezpłatnej kuracji w poradni terapii uzależnień. Nie jest do tego wymagane skierowanie. Każda osoba, która chce uzyskać pomoc psychologa, psychoterapeuty prowadzącego zajęcia grupowe, lub skonsultować się z lekarzem, ma do tego prawo.

Co wybrać – leczenie alkoholizmu płatne czy bezpłatne?

Z bezpłatnego leczenia może skorzystać każdy obywatel, w placówkach, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Odbywa się ono na oddziałach detoksykacji, oddziałach terapii uzależnień lub w poradniach. Te ośrodki terapii, które nie podpisały umowy z NFZ, proponują swoje usługi, które w pełni pokrywa pacjent. Prywatne ośrodki przewidują jednak możliwość terapii w formie stacjonarnej lub ambulatoryjnej.

Główną różnicą między ośrodkami finansowanymi przez państwo a ośrodkami komercyjnymi, jest cena oraz proponowana długość trwania terapii. Zaletą wyboru ośrodka prywatnego jest natychmiastowa możliwość rozpoczęcia terapii bez konieczności oczekiwania pacjenta na wolne miejsce. To ważne w kontekście szybko postępującej choroby alkoholowej. Osoba korzystająca z usług takiego ośrodka może od razu poddać się detoksykacji oraz zaplanować leczenie.

Zaletą ośrodków komercyjnych jest wysoki standard oraz dostęp do wielu atrakcji, ważnych w kontekście całego procesu odwykowego. Kameralne spotkania, jednoosobowe pokoje oraz zaawansowana infrastruktura sprawiają, że pacjenci decydują się na prywatną opiekę medyczną.

Aurora – ośrodek przyjazny pacjentowi

Ośrodek Terapii Leczenia Uzależnień Aurora to miejsce, w którego szeregach znajdują się specjaliści, pracujący od wielu lat z osobami borykającymi się z problemami alkoholowymi. Dla naszych podopiecznych stworzyliśmy warunki idealne, gdzie każdy z nich ma dostęp do nowoczesnej infrastruktury. Wierzymy, że miła i przyjazna atmosfera będą miały zbawienny wpływ na naszych pacjentów.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kosztów leczenia w ośrodku? Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego. W przypadku pytań nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszelkie wątpliwości.

Scroll to Top