Kadra

Nasza KADRA

Kadra Ośrodka Terapii Leczenia Uzależnień Aurora to zgrany zespół najbardziej profesjonalnych psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek w Poznaniu. Założycielką naszego Ośrodka jest psycholog i psychoterapeuta Daria Rybarczyk, która koordynuje pracę całej załogi i intensywnie współpracuje z innymi jej członkami na każdym etapie terapii. Nasi psycholodzy i psychoterapeuci to godni zaufania specjaliści opierający swój warsztat na gruntownej wiedzy naukowej i doświadczeniu terapeutycznym i diagnostycznym. Wnoszą do Ośrodka profesjonalizm i praktykę zdobyte również w wielu innych specjalistycznych placówkach. Kadra medyczna naszego Ośrodka to lekarze psychiatra, internista i chirurg, a także świetnie wyszkoleni ratownicy medyczni i pielęgniarki, których doświadczenie w pomocy osobom uzależnionym stanowi o ich najwyższym profesjonalizmie i doskonałym kontakcie z pacjentem. Zespół Aurory to grupa wykształconych specjalistów, których wspólnym talentem jest umiejętność pracy z osobami uzależnionymi, a wspólnym celem – niesienie im kompleksowej, całodobowej i przede wszystkim skutecznej pomocy w walce z nałogiem.

Daria Rybarczyk

Psycholog i psychoterapeutka, założycielka Ośrodka Terapii Uzależnień Aurora. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu skutecznej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Ukończyła Instytut Psychologii Zdrowia w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Specjalizuje się w terapii uzależnień od substancji i uzależnień behawioralnych, a także w leczeniu nerwic, depresji i lęku. Głęboko wierzy w potwierdzoną wynikami swojej pracy skuteczność psychologii poznawczo-behawioralnej. Stale doskonali swoje umiejętności, uczestnicząc z wykładach, szkoleniach i warsztatach dotyczących problematyki leczenia uzależnień, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych specjalistów. W działaniach terapeutycznych kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Praca w zawodzie psychologa i psychoterapeuty jest jej powołaniem, co przekłada się na autentyczność i ciepło w jej kontaktach z pacjentami i wysoką skuteczność prowadzonej przez nią fachowo terapii.

Scroll to Top