Jak leczyć alkoholika bez jego zgody?

Jak leczyć alkoholika bez jego zgody?

Alkoholizm to choroba o podłożu psychicznym. Nałóg alkoholowy często prowadzi do nieodwracalnych skutków, a te przyczyniają się do ciężkich zaburzeń oraz niskiej kondycji psychicznej chorego jak i jego bliskich. Nadmierne spożycie napojów wysokoprocentowych doprowadza do pogorszenia zdrowia organizmu w wyniku uszkodzenia komórek wątroby i przedostawania się toksycznych substancji do mózgu. W rozwiązaniu problemów mogą pomóc warsztaty interpersonalne przeznaczone zarówno dla osób uzależnionych jak i dotkniętych chorobą alkoholową rodzin.

Chcesz dowiedzieć się na czym polega przymusowa terapia alkoholowa? Wypełnij formularz online lub skontaktuj się z nami telefonicznie. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie wątpliwości i wyjaśnią jak skierować alkoholika na leczenie.

Jak skierować kogoś na leczenie odwykowe?

Choroba alkoholowa ma podłoże psychosomatyczne. Wymaga to intensywnego leczenia opartego na skutecznych metodach, które przekazywane są pacjentom podczas trwania turnusów. Destrukcyjny wpływ na otoczenie osoby uzależnionej, przede wszystkim odczuwają najbliżsi, którzy w niektórych przypadkach zmuszeni są do podjęcia radykalnych kroków, zgłaszając na przymusowe leczenie odwykowe alkoholika. Przymusowa terapia alkoholowa została objęta ustawą z 26 października 1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i stanowi jeden z najważniejszych przepisów co do tego jak zgłosić alkoholika na odwyk.

Jak oddać na przymusowe leczenie alkoholika? Zgoda na leczenie odwykowe jest wydawana przez sąd rejonowy na podstawie skierowanego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosku. Cały proces jednak rozpoczyna złożenie przez rodzinę osoby uzależnionej (współmałżonka, matkę, ojca, syna, córkę) odpowiedniego dokumentu do gminy. Aby wysłać chorego na leczenie, muszą w pierwszej kolejności zostać wskazane przesłanki co do faktycznego destrukcyjnego wpływu osoby uzależnionej. To znaczy, że leczenie przymusowe alkoholika następuje wtedy, gdy biegły, powołany przez odpowiedni organ, stwierdzi, że chory spełnia wszelkie wymogi do podjęcia procesu leczenia. Ważny dowód stanowić będą orzeczenia psychologa, psychiatry, protokoły policji czy też rozliczenia za pobyt w izbie wytrzeźwień dołączone do wniosku.

Poza wspomnianą wyżej ustawą sąd w swojej decyzji może odwołać się do ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z jej treścią, organ sądowniczy może skierować alkoholika na przymusowe leczenie odwykowe w miejscu jego zamieszkania, jeśli:

 • powoduje on rozkład życia rodzinnego;
 • powoduje on demoralizację małoletnich;
 • uchyla się od pracy zawodowej;
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Jak ubezwłasnowolnić i jak zmusić alkoholika do leczenia?

Zmuszenie osoby chorej do leczenia jest niezwykle trudne. W wielu przypadkach uzależniony nie dostrzega istoty problemu ani jego destrukcyjnych skutków, wpływających na życie zawodowe lub rodzinne. W takim przypadku to rodzina oraz najbliżsi powinni dołożyć wszelkich starań, aby alkoholik trafił na przymusowe leczenie.

Niestety poza złym wpływem na otoczenie, choroba alkoholowa często prowadzi do zapaści kondycji finansowej gospodarstwa domowego. Do momentu ubezwłasnowolnienia, osoba chora ma pełną zdolność czynności prawnych, które obejmują dostęp do kont małżonków oraz wszelkie prawa własności do nieruchomości (o ile takie występują). Jedyną możliwością uchronienia się od ewentualnej utraty mienia jest skierowanie wniosku do sądu okręgowego o częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie alkoholizmu.

Przymusowe leczenie alkoholika – wniosek o częściowe ubezwłasnowolnienie

O częściowe ubezwłasnowolnienie chorego do sądu okręgowego, mogą złożyć wniosek:

 • jeden z małżonków
 • matka lub ojciec chorego
 • dzieci chorego
 • dziadkowie, wnuki
 • prawnuki
 • rodzeństwo chorego
 • przedstawiciel, którego wyznacza ustawa
 • lub prokurator.

Sąd wyznacza biegłego psychiatrę, który stwierdza na podstawie przeprowadzonych rozmów, czy częściowe ubezwłasnowolnienie ma swoje uzasadnienie. Jeżeli tak, prawa alkoholika zostaną znacznie ograniczone, a on sam będzie musiał odbyć przymusowy odwyk.

Zgoda na leczenie odwykowe – jak skierować alkoholika na przymusowe leczenie?

Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite jest składany w przypadku osób nieletnich, które ukończyły 13 rok życia na podstawie diagnozy lekarzy, którzy stwierdzą, że choroba jest wywołana przez nałóg. Ten rodzaj ubezwłasnowolnienia stosowany jest w stosunku do osób, które nie potrafią podejmować racjonalnych decyzji i stanowią niebezpieczeństwo dla siebie oraz osób przebywających w ich otoczeniu.

Przymusowe leczenie alkoholików – ile trwa?

Orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnienie nie ma określonego terminu wynikającego z ustawy. Taka decyzja wydawane jest na podstawie dowodów oraz faktów. Całkowite prawa można odzyskać, gdy biegli psychiatrzy stwierdzą znaczną poprawę stanu psychicznego chorego. Nie bez znaczenia jest także wpływ osoby dotkniętej alkoholizmem na najbliższe mu środowisko.

Ośrodek Terapii Aurora – oferta leczenia alkoholizmu

Celem leczenia w naszym ośrodku terapii uzależnień jest poprawa jakości życia chorego, odnowienie relacji z najbliższymi i rodziną oraz odzyskanie zaufania do samego siebie. Dzięki warsztatom i spotkaniom grupowym oraz indywidualnym chcemy, aby każda osoba dotknięta problemem alkoholowym mogła znowu poczuć się kochana i potrafiła na nowo znaleźć się w przestrzeni społecznej jako zdrowa, pełna pasji osoba, wyznaczająca sobie nowe cele, do których będzie dążyć w postanowieniu trzeźwości.

Nasi doświadczeni psychoterapeuci nauczą uzależnionego pracować nad własnych nałogiem i kontrolować go, w chwilach największej słabości. Każdy z naszych pacjentów objęty jest profesjonalną opieką.

Skorzystaj z godnej dla siebie formy kontaktu i dowiedz się jak wygląda leczenie alkoholika bez jego zgody. Zapraszamy również do kontaktu online poprzez formularz dostępny na naszej stronie.

Scroll to Top